TEHNOMUS Journal                                       

 TEHNOMUS XVI

 

 

New Technologies and Products in Machine Manufacturing Technologies

 

Revistă cu frecvenţă de apariţie anuală

 

P - ISSN-1224-029X

E - ISSN-2247-6016

 

 

Editat de:

Departamentul de Mecanica si Tehnologii

Facultatea de Inginerie Mecanica, Mecatronica si Management

 Universitatea Ştefan cel mare SUCEAVA


Revista evaluata CNCSIS


Revista este indexata in bazele de date

 Index Copernicus

©Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava - Facultatea de Inginerie Mecanica, Mecatronica si Management
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: 40 230 523743, e-mail: tehnomus@fim.usv.ro

   Search Engine Optimization